فارسی - Persian   English

شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸


قالبگیری انواع قطعات دومکش، انواع دیفیوزر، ایمپلر و محفظه های پمپ با سایزهای مختلف و پیچیده

  • ماهیچه گیری انواع قطعات پیچیده
  • بکارگیری انواع پوشان ها (جهت تمیزی سطوح قطعات) و اسلیوها (جهت تغذیه قطعات)
  • به کار بردن ماسه های co2، کرومیت، چسب اسید و فنول
  • استفاده از انواع مبرد
  • شماره گذاری قطعات جهت ردیابی